(دیدگاه‌ها برای بیت های بدون کلام چیل و آرام (Chill Instrumental Beats) بسته هستند) نظرات