پشتیبانی / درخواست انتشار پلی لیست

برای درخواست پلی لیست، نام پلی لیست به همراه لینک پلی لیست مورد نظر خود را به آدرس ایمیل myplestify@gmail.com ارسال نمایید.پس از دریافت بررسی و در صورت امکان و همینطور اگر عضو وی ای پی باشید در سایت منتشر خواهند شد.