نامزدهای برنده اسکار (Nominations Oscar-winning)

پلی لیست Best of The Oscars: Scores and Soundtracks