(دیدگاه‌ها برای آهنگ های ایرانی از هنرمندان جدید سبک ایندی، آلترناتیو، فیوژن (Persian Indie) بسته هستند) نظرات